Monday, October 22, 2012

In lijn met onze naam, Initiatives of Change, stond de openbare avond van 17 oktober geheel in het teken van verandering. Twaalf mensen gingen samen op zoek naar handvatten om verandering makkelijk(er) te maken. Hierbij werd stilgestaan bij het feit dat verandering een alledaagse gebeurtenis is. Iets nieuws leren is ook een verandering. Veranderen kunnen we dus allemaal, alleen is het de ene keer wat lastiger dan de andere. Hoe komt dat?

De avond begon met de vraag wat de deelnemers associeerden met de term verandering. Doormiddel van het beeld dat de mens net een olifant met berijder is werd onderzocht hoe de berijder (onze ratio) en de olifant (onze emoties) aan te sturen zodat ze elkaar versterken i.p.v. tegenwerken. Die versterking is een belangrijk onderdeel van het eenvoudiger maken van verandering.

De manieren die op die avond werden geïdentificeerd om de berijder aan te sturen zijn als volgt samen te vatten: uitzoeken of er voorbeelden zijn die aantonen hoe de verandering makkelijker kan; specifiek zijn over de cruciale aanpassingen die onderdeel zijn van de verandering; en je richten op je bestemming, weten waar je heen gaat en waarom.

Bij het motiveren van de olifant is gesproken over het vinden van het gevoel dat bij de verandering hoort; over het verkleinen van de verandering tot behapbare brokken die de afschrikfactor verminderen; en over jezelf blijven herinneren aan het feit dat je goed bent in veranderen, je doet het tenslotte elke dag weer.

Na het gesprek over aansturen en motiveren is er gekeken hoe de route (van de verandering) is te bewerken zodat ook die (meer) in dienst staat van de verandering. De rol van anderen en de omgeving/omstandigheden zijn hierin belangrijke factoren. De derde factor die besproken is, is sterk gekoppeld aan de mate van controle die we over onszelf hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat die beperkt is. Een verandering die een hoge mate van zelfcontrole vergt maakt het dus lastiger om daarnaast nog andere veranderingen door te voeren. Het is dus zaak een verandering zo snel mogelijk tot een routine te maken. Daardoor kan onze energie weer voor iets anders worden ingezet.

Als laatste onderdeel van de avond is stilgestaan bij de koppeling hiervan aan het motto van IC van dit seizoen, ‘dromen durven doen’. Dromen in de zin van het formuleren van doelgerichte en concrete gedragsintenties is sterk verweven in hetgeen hiervoor beschreven is. Hetzelfde geldt voor durven dat als het gedegen voorbereiden van de moeilijkste verandermomenten uitgelegd werd.

Het doen, omschreven als het beginnen, meten, zo nodig belonen en vol houden van het gewenste gedrag, kwam tijdens de avond minder aan bod. Daarom werd door de gespreksleider voorgesteld om bij doen te denken in termen van leren i.p.v. slagen of falen. Ook hier blijkt klein beginnen een goed advies te zijn. Het goede gevoel maakt het weer makkelijker aan iets groters/nieuws te beginnen (en af te maken). Als uitsmijter werd gedeeld dat meten iets van de langere termijn is, met name omdat mensen bij 80% van hun veranderingen binnen 2 jaar weer terugvallen in oude gewoontes. Waarbij meten net zo makkelijk kan zijn als een vinkje in de agenda zetten voor elke dag dat je het gewenste gedrag inderdaad vertoond hebt.

De avond werd afgesloten met de aankondiging van de volgende openbare avond op 21 november over het thema: ‘Alleen de hond leeft in het hier en nu – over de betekenis van visies en visioenen in ons (geloofs)leven’.

Als spreker komt Koen Holtzapffel. Hij is remonstrants predikant in Rotterdam. Eerder was hij beleidsmedewerker bij de Haagse Hervormde gemeente. Hij promoveerde op een studie over de vrijzinnig-christelijke toekomstverwachting. In 2011 verscheen van zijn hand een essay over de toekomst met als opmerkelijke titel Alleen de hond leeft in het hier en nu. Hierin pleit Holtzapffel ervoor om, naast de populaire hier-en-nu spiritualiteit, de dimensie van de toekomst én onze toekomstverwachtingen niet te veronachtzamen.

Maurits van den Wall Bake

All content on this web site, unless otherwise indicated, is licensed under a Creative Commons Attribution CC BY-NC-SA 3.0 License 2019